"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Габрово / Обект №: ET2476
№ търг EТ02555
Първа дата 31.05.2024 10:00
Втора дата 04.06.2024 10:00
Предмет Електронен конкурс за добив на дървесина
Начална цена 22377.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № ET2476
Дървесен вид Бук, Зимендъб, цер, Габър
Едра 65 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ 24 куб.м.
Дърва за огрев 365 куб.м.
Общо 459.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
ЕТ 2476.pdf - 20.05.2024 12:55
zapoved tehn.plan.doc - 20.05.2024 12:54
ЕТ2476.rar - 09.05.2024 15:26
 
Резултати
На първо място Бул лес - 2012 ЕООД, с предложена цена в размер на 21677.00 лева без ДДС.