"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2417
№ търг EТ02287
Първа дата 28.12.2023 16:00
Втора дата 02.01.2024 16:00
Предмет Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 7646.00 лв. без ДДС
Процедура № ЕТ02287 от 28.12.2023 16:00 е прекратена на 02.01.2024 13:36 на основание да
 
Данни за дървесина
Обект № ЕТ2417
Дървесен вид Акация
Едра куб.м.
Средна 3 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 141 куб.м.
Общо 144.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
ET2417.rar - 12.12.2023 15:02