"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2418 ЕК
№ търг EТ02442
Първа дата 27.02.2024 13:30
Втора дата 28.02.2024 13:30
Предмет Електронен конкурс за добив на дървесина
Начална цена 38832.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2418 ЕК
Дървесен вид Благун, цер, Акация, Косматдъб, Гледичия , Сребролистналипа, Махалебка, Планинскиясен
Едра 367 куб.м.
Средна 221 куб.м.
Дребна 6 куб.м.
ОЗМ 54 куб.м.
Дърва за огрев 628 куб.м.
Общо 1276.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
2418 EK DOKUMENTACIA.rar - 08.02.2024 23:30
 
Резултати
На първо място Дари старт ЕООД, с предложена цена в размер на 38356.00 лева без ДДС.