"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Елена / Обект №: 2417
№ търг EТ02276
Първа дата 28.12.2023 10:00
Втора дата 29.12.2023 10:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 91036.00 лв. без ДДС
Процедура № ЕТ02276 от 28.12.2023 10:00 е прекратена на 29.12.2023 09:31 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата
 
Данни за дървесина
Обект № 2417
Дървесен вид Бук, Габър, Трепетлика
Едра 18 куб.м.
Средна 16 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 10 куб.м.
Дърва за огрев 1441 куб.м.
Общо 1486.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Z.281.pdf - 12.12.2023 14:07
декларации.doc - 12.12.2023 14:07
Други условия .doc - 12.12.2023 14:07
Заявление.doc - 12.12.2023 14:07
проект на договор.doc - 12.12.2023 14:07