"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24014ET
№ търг EТ02602
Първа дата 29.05.2024 10:00
Втора дата 30.05.2024 10:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 52308.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 24014ET
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Габър
Едра 207 куб.м.
Средна 98 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 42 куб.м.
Дърва за огрев 516 куб.м.
Общо 864.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
корегираща заповед.pdf - 27.05.2024 16:10
обект14 (1).pdf - 13.05.2024 11:34
ПРОЦЕДУРА 13 стояща на корен май 2024.docx - 13.05.2024 11:34
ЗАПОВЕД И ДОК 2401 2403 2408 2414 2415 2416.pdf - 13.05.2024 11:34
 
Резултати
На първо място Вълко 2012 ЕООД, с предложена цена в размер на 52308.00 лева без ДДС.