"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2402МТ
№ търг EТ02076
Първа дата 01.12.2023 09:00
Втора дата 04.12.2023 09:00
Предмет Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 26452.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2402МТ
Дървесен вид Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Сребролистналипа
Едра 70 куб.м.
Средна 17 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 293 куб.м.
Общо 381.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Заповед за откриване - 14.11.2023 14:00
Документация - 14.11.2023 11:29
Приложения - 14.11.2023 11:28