"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2405
№ търг EТ02234
Първа дата 20.12.2023 11:30
Втора дата 21.12.2023 11:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 207018.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № ЕТ2405
Дървесен вид Топола
Едра 2094 куб.м.
Средна 446 куб.м.
Дребна 100 куб.м.
ОЗМ 14 куб.м.
Дърва за огрев 238 куб.м.
Общо 2892.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Протокол документи ЕТ2405.pdf - 02.01.2024 09:02
Договор обект ЕТ2405.pdf - 29.12.2023 11:20
Протокол ЕТ2405.pdf - 21.12.2023 13:32
ЕТ2405.rar - 04.12.2023 13:47
Заповед Продажба на корен ЕТ2405.pdf - 04.12.2023 13:46
Документация ЕТ 2405 продажба на корен.doc - 04.12.2023 13:46
 
Резултати
На първо място Нове ДД ЕООД, с предложена цена в размер на 207018.00 лева без ДДС.