"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2413 ЕТ
№ търг EТ02437
Първа дата 27.02.2024 09:30
Втора дата 28.02.2024 09:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 37225.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2413 ЕТ
Дървесен вид Акация
Едра 15 куб.м.
Средна 135 куб.м.
Дребна 22 куб.м.
ОЗМ 36 куб.м.
Дърва за огрев 333 куб.м.
Общо 541.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
об 2413 ЕТ.rar - 08.02.2024 23:26