"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2405МТ
№ търг EТ02079
Първа дата 01.12.2023 10:30
Втора дата 04.12.2023 10:30
Предмет Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 82549.60 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2405МТ
Дървесен вид Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа
Едра 127 куб.м.
Средна 129 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 962 куб.м.
Общо 1218.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Заповед за откриване - 14.11.2023 14:02
Приложения - 14.11.2023 11:30
Документация - 14.11.2023 11:30