"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2314
№ търг EТ01778
Първа дата 30.03.2023 10:30
Втора дата 06.04.2023 10:30
Предмет Електронен конкурс за добив на дървесина
Начална цена 41015.00 лв. без ДДС
Процедура № ЕТ01778 от 30.03.2023 10:30 е прекратена на 31.03.2023 09:36 на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от Наредбата
 
Данни за дървесина
Обект № 2314
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Габър
Едра 291 куб.м.
Средна 139 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 400 куб.м.
Общо 830.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
об.2314.rar - 13.03.2023 10:56
Документация добив2314-30.03.23.docx - 13.03.2023 10:56
заповед 53 за добив на дървесина об. 2314.pdf - 13.03.2023 10:56