"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 23018
№ търг EТ01889
Първа дата 12.06.2023 09:00
Втора дата 13.06.2023 09:00
Предмет Електронен конкурс за комплекс от дейности
Начална цена 90629.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 23018
Дървесен вид Смърч, цер, Сребролистналипа, Планинскиясен
Едра 339 куб.м.
Средна 88 куб.м.
Дребна 9 куб.м.
ОЗМ 60 куб.м.
Дърва за огрев 773 куб.м.
Общо 1269.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Документация за обект 23018.rar - 25.05.2023 16:31
подотдел 125 д.pdf - 25.05.2023 15:53
подотдел 72 ж.pdf - 25.05.2023 15:53
подотдел 71 ж.pdf - 25.05.2023 15:53
подотдел 92 н.pdf - 25.05.2023 15:53
подотдел 99 м.pdf - 25.05.2023 15:53
подотдел 99н.pdf - 25.05.2023 15:52
отдел 96з.pdf - 25.05.2023 15:52
заповед за откриване на конкурс за обект №23018.pdf - 25.05.2023 15:52
документация за обект №23018.pdf - 25.05.2023 15:52