"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2353
№ търг EТ01865
Първа дата 08.06.2023 10:00
Втора дата 09.06.2023 10:00
Предмет Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества
Начална цена 1390.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2353
Дървесен вид Сребролистналипа
Едра 9 куб.м.
Средна 2 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 11.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Технологични планове.pdf - 22.05.2023 15:20
Документация.doc - 22.05.2023 15:19
Заповед 120_22.05.2023 г. откриване търг.pdf - 22.05.2023 15:19
Заглавна страница.pdf - 22.05.2023 15:19