"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Разград / Обект №: 24001
№ търг EТ02312
Първа дата 28.12.2023 10:00
Втора дата 29.12.2023 10:00
Предмет Електронен конкурс за комплекс от дейности
Начална цена 242958.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 24001
Дървесен вид Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Акация, Гледичия , Клен
Едра 662 куб.м.
Средна 468 куб.м.
Дребна 76 куб.м.
ОЗМ 5 куб.м.
Дърва за огрев 2154 куб.м.
Общо 3365.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Zap_24001_Razgrad.pdf - 12.12.2023 15:24
Uslovia_24001.doc - 12.12.2023 15:24
zaglavna.pdf - 12.12.2023 14:13
ценово предложение k.doc - 12.12.2023 12:24
Zaiavlenie k.doc - 12.12.2023 12:24
teh_predl k.doc - 12.12.2023 12:24
oferta k.doc - 12.12.2023 12:24
dogovor_st_prodagba_sech_transp_2024_38.doc - 12.12.2023 12:24
Dekl_ZBUT k.doc - 12.12.2023 12:24
dekl_ogled k.doc - 12.12.2023 12:24
dekl cl 18 k.doc - 12.12.2023 12:24
admin._svedenija k.doc - 12.12.2023 12:24
351 v.pdf - 11.12.2023 15:15
299 z.pdf - 11.12.2023 15:15
281 g.pdf - 11.12.2023 15:14
280 e.pdf - 11.12.2023 15:14
268 e.pdf - 11.12.2023 15:14
264 v.pdf - 11.12.2023 15:14
264 a.pdf - 11.12.2023 15:14
260 а (1).pdf - 11.12.2023 15:14
236 в.pdf - 11.12.2023 15:13
235 е.pdf - 11.12.2023 15:13
234 в.pdf - 11.12.2023 15:12
233 б.pdf - 11.12.2023 15:12
231 в.pdf - 11.12.2023 15:11
168 p.pdf - 11.12.2023 15:11
110 a.pdf - 11.12.2023 15:11
4 л.pdf - 11.12.2023 15:10