"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Елена / Обект №: 2324
№ търг EТ01750
Първа дата 24.02.2023 11:00
Втора дата 27.02.2023 11:00
Предмет Електронен конкурс за добив на дървесина
Начална цена 6546.00 лв. без ДДС
Процедура № ЕТ01750 от 24.02.2023 11:00 е прекратена на 21.02.2023 11:28 на основание Допусната явна техническа грешка
 
Данни за дървесина
Обект № 2324
Дървесен вид Черенбор, Бук, цер, Габър
Едра 5 куб.м.
Средна 23 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 2 куб.м.
Дърва за огрев 152 куб.м.
Общо 183.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Z. 22.pdf - 21.02.2023 11:26
TP 2324..pdf - 14.02.2023 10:42
TP 2324.pdf - 14.02.2023 09:32
Z.15.pdf - 07.02.2023 11:43
ДГС Елена_открит_конкурс- 2321,-2326.doc - 07.02.2023 11:43