"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2413
№ търг EТ02283
Първа дата 28.12.2023 14:00
Втора дата 02.01.2024 14:00
Предмет Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 12373.00 лв. без ДДС
Процедура № ЕТ02283 от 28.12.2023 14:00 е прекратена на 02.01.2024 13:38 на основание да
 
Данни за дървесина
Обект № ЕТ2413
Дървесен вид Бук
Едра 19 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 16 куб.м.
Дърва за огрев 170 куб.м.
Общо 207.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
ET2413.rar - 12.12.2023 15:10