"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДЛС Росица / Обект №: 23004ET
№ търг EТ01761
Първа дата 10.03.2023 10:30
Втора дата 11.03.2023 10:30
Предмет Електронен конкурс за добив на дървесина
Начална цена 29898.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 23004ET
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Бук, Габър
Едра 81 куб.м.
Средна 32 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 18 куб.м.
Дърва за огрев 493 куб.м.
Общо 627.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
23004-3.7z - 22.02.2023 13:45
 
Резултати
На първо място Лес 1979 ЕООД, с предложена цена в размер на 29898.00 лева без ДДС.