"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ2301ОГ
№ търг EТ01887
Първа дата 12.06.2023 08:30
Втора дата 13.06.2023 08:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 36720.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № ЕТ2301ОГ
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Веймутовбор, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Акация
Едра 101 куб.м.
Средна 99 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 62 куб.м.
Дърва за огрев 206 куб.м.
Общо 471.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
2301ОГ.rar - 23.05.2023 13:48
ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ 2301ОГ.pdf - 23.05.2023 13:11
ДОКУМЕНТАЦИЯ_2301ОГ..pdf - 23.05.2023 13:11
 
Резултати
На първо място Трявна лес 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 36720.00 лева без ДДС.