"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2417
№ търг EТ02441
Първа дата 27.02.2024 11:30
Втора дата 28.02.2024 11:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 31921.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2417
Дървесен вид Акация, Американскиясен
Едра 18 куб.м.
Средна 88 куб.м.
Дребна 45 куб.м.
ОЗМ 14 куб.м.
Дърва за огрев 302 куб.м.
Общо 467.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
об 2417 ЕТ.rar - 09.02.2024 00:04