"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Елена / Обект №: 2426-1
№ търг EТ02582
Първа дата 04.06.2024 09:30
Втора дата 05.06.2024 09:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 14040.00 лв. без ДДС
Процедура № ЕТ02582 от 04.06.2024 09:30 е прекратена на 04.06.2024 11:51 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата
 
Данни за дървесина
Обект № 2426-1
Дървесен вид Бук, Зимендъб
Едра 89 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 89.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ-Dokumentacia - 2426-1.doc - 25.04.2024 12:30
Z.81.pdf - 25.04.2024 12:30