"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2312MT
№ търг EТ01769
Първа дата 29.03.2023 08:30
Втора дата 30.03.2023 08:30
Предмет Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 54443.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2312MT
Дървесен вид Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Полскиклен, Сребролистналипа, Полскиясен
Едра 251 куб.м.
Средна 47 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 379 куб.м.
Общо 680.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Приложения - 10.03.2023 15:21
Документация - 10.03.2023 14:25
Заповед за откриване - 10.03.2023 14:24
 
Резултати
На първо място Бул лес - 2012 ЕООД, с предложена цена в размер на 54443.00 лева без ДДС.