"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Елена / Обект №: 2368
№ търг EТ02092
Първа дата 30.11.2023 10:30
Втора дата 01.12.2023 10:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 20975.00 лв. без ДДС
Процедура № ЕТ02092 от 30.11.2023 10:30 е прекратена на 16.11.2023 15:31 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.6 от Наредбата
 
Данни за дървесина
Обект № 2368
Дървесен вид Бялбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Сребролистналипа, Череша
Едра 24 куб.м.
Средна 20 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 6 куб.м.
Дърва за огрев 327 куб.м.
Общо 377.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Z. 255.pdf - 16.11.2023 15:31
Z.252.pdf - 14.11.2023 16:12
декларации.doc - 14.11.2023 16:12
Други условия .doc - 14.11.2023 16:12
Заявление.doc - 14.11.2023 16:12
проект на договор.doc - 14.11.2023 16:12