"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2403МТ
№ търг EТ02077
Първа дата 01.12.2023 09:30
Втора дата 04.12.2023 09:30
Предмет Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 35550.80 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2403МТ
Дървесен вид Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа, Полскиясен
Едра 73 куб.м.
Средна 6 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 410 куб.м.
Общо 490.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Заповед за откриване - 14.11.2023 14:01
Приложения - 14.11.2023 11:29
Документация - 14.11.2023 11:29
 
Резултати
На първо място Диекс 2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 35550.80 лева без ДДС.