"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2408МТ
№ търг EТ02082
Първа дата 01.12.2023 12:00
Втора дата 04.12.2023 12:00
Предмет Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 34269.60 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2408МТ
Дървесен вид Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Полскиклен, Сребролистналипа
Едра 82 куб.м.
Средна 37 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 356 куб.м.
Общо 477.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Приложения - 14.11.2023 14:06
Заповед за откриване - 14.11.2023 14:04
Документация - 14.11.2023 11:32
 
Резултати
На първо място Лес турист ООД, с предложена цена в размер на 34269.60 лева без ДДС.