"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Елена / Обект №: 2327-1
№ търг EТ01765
Първа дата 15.03.2023 11:30
Втора дата 16.03.2023 11:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 55953.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2327-1
Дървесен вид Бук, Зимендъб, цер, Габър, Ясен, Трепетлика
Едра 22 куб.м.
Средна 5 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 489 куб.м.
Общо 517.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ-Dokumentacia - 2326-1, 2327-1.doc - 27.02.2023 16:42
Z.37.pdf - 27.02.2023 16:42
 
Резултати
На първо място Вавона ЕООД, с предложена цена в размер на 55953.00 лева без ДДС.