"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24107ET
№ търг EТ02162
Първа дата 20.12.2023 11:00
Втора дата 21.12.2023 11:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 58700.00 лв. без ДДС
Процедура № ЕТ02162 от 20.12.2023 11:00 е прекратена на 24.12.2023 10:27 на основание чл.74е ал.2 т.1
 
Данни за дървесина
Обект № 24107ET
Дървесен вид Бук
Едра 250 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 50 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 300.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
24101-24115 ПАРТИДИ.zip - 04.12.2023 14:00