"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Разград / Обект №: 24101
№ търг EТ02315
Първа дата 28.12.2023 11:30
Втора дата 29.12.2023 11:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 25500.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 24101
Дървесен вид Зеленадуглазка
Едра 192 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 192.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
zaglavna.pdf - 12.12.2023 13:55
Zap_24101.pdf - 12.12.2023 13:55
Dogovor_predv_prodobajba_2024.doc - 12.12.2023 12:27
Uslovia_targ_prodajba_24101.doc - 12.12.2023 12:27
dekl 18.doc - 12.12.2023 12:27