"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2318
№ търг EТ02031
Първа дата 26.09.2023 10:00
Втора дата 27.09.2023 10:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 49196.00 лв. без ДДС
Процедура № ЕТ02031 от 26.09.2023 10:00 е прекратена на 06.10.2023 10:11 на основание Не е подадено нито едно заявление за участие.
 
Данни за дървесина
Обект № 2318
Дървесен вид Акация
Едра 64 куб.м.
Средна 229 куб.м.
Дребна 47 куб.м.
ОЗМ 29 куб.м.
Дърва за огрев 426 куб.м.
Общо 795.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
тп2318.pdf - 08.09.2023 11:25
Документация - 08.09.2023 11:25
Заповед за откриване - 08.09.2023 11:25