"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2318
№ търг EТ01781
Първа дата 30.03.2023 12:00
Втора дата 06.04.2023 12:00
Предмет Електронен конкурс за добив на дървесина
Начална цена 49020.00 лв. без ДДС
Процедура № ЕТ01781 от 30.03.2023 12:00 е прекратена на 31.03.2023 09:35 на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от Наредбата
 
Данни за дървесина
Обект № 2318
Дървесен вид Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър
Едра 400 куб.м.
Средна 212 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 405 куб.м.
Общо 1018.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
об. 2318.rar - 13.03.2023 11:22
Документация добив2318-30.03.23.docx - 13.03.2023 11:21
заповед 50 за добив на дървесина об. 2318.pdf - 13.03.2023 11:21