"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2422EK
№ търг EТ02620
Първа дата 30.05.2024 12:00
Втора дата 31.05.2024 12:00
Предмет Електронен конкурс за добив на дървесина
Начална цена 9548.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2422EK
Дървесен вид Благун, цер, Мъждрян
Едра 51 куб.м.
Средна 23 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 266 куб.м.
Общо 340.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
ТП 2422.pdf - 14.05.2024 13:02
Документация електронен конкурс 2422.doc - 14.05.2024 09:12
Заповед 2422.pdf - 14.05.2024 09:12
 
Резултати
На първо място Енжел и Ко ООД, с предложена цена в размер на 9547.00 лева без ДДС.