"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2315
№ търг EТ01779
Първа дата 30.03.2023 11:00
Втора дата 06.04.2023 11:00
Предмет Електронен конкурс за добив на дървесина
Начална цена 36551.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2315
Дървесен вид Бялбор, Бук, Габър, Бреза, Шестил
Едра 185 куб.м.
Средна 162 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 10 куб.м.
Дърва за огрев 316 куб.м.
Общо 674.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
договор об. 2315.pdf - 09.06.2023 11:52
об. 2315.rar - 13.03.2023 11:04
Документация добив2315-30.03.23.docx - 13.03.2023 11:04
заповед 52 за добив на дървесина об. 2315.pdf - 13.03.2023 11:04
 
Резултати
На първо място Маркони Лес Груп ЕООД, с предложена цена в размер на 36551.00 лева без ДДС.