"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Габрово / Обект №: ET2475
№ търг EТ02554
Първа дата 31.05.2024 09:30
Втора дата 04.06.2024 09:30
Предмет Електронен конкурс за добив на дървесина
Начална цена 9350.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № ET2475
Дървесен вид Смърч, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Явор, Акация, Планинскиясен
Едра 18 куб.м.
Средна 7 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 18 куб.м.
Дърва за огрев 131 куб.м.
Общо 175.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
ET 2475.pdf - 20.05.2024 12:54
zapoved tehn.plan.doc - 20.05.2024 12:53
ЕТ2475.rar - 09.05.2024 15:25
 
Резултати
На първо място Бул лес - 2012 ЕООД, с предложена цена в размер на 9150.00 лева без ДДС.
На второ място Ивент 2020 ЕООД, с предложена цена в размер на 9350.00 лева без ДДС.