"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2435
№ търг EТ02629
Първа дата 31.05.2024 10:30
Втора дата 03.06.2024 10:30
Предмет Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 38901.33 лв. без ДДС
Процедура № ЕТ02629 от 31.05.2024 10:30 е прекратена на 31.05.2024 11:39 на основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата
 
Данни за дървесина
Обект № 2435
Дървесен вид Зимендъб, цер, Габър, Сребролистналипа, Планинскиясен
Едра 287 куб.м.
Средна 41 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 28 куб.м.
Дърва за огрев 175 куб.м.
Общо 534.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Zap_2435.doc - 15.05.2024 08:52
162-в.pdf - 15.05.2024 08:52
dekl 18.doc - 15.05.2024 08:52
dogovor_st_prodagba_2024.doc - 15.05.2024 08:52
Uslovia_taen_targ_prodajba_2435.doc - 15.05.2024 08:52
zaglavna.docx - 15.05.2024 08:52
ценово предложение.doc - 15.05.2024 08:52