"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2485
№ търг EТ02610
Първа дата 30.05.2024 14:30
Втора дата 03.06.2024 14:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 33593.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № ЕТ2485
Дървесен вид Бялбор, Бук, Габър, Бреза, Върба
Едра 105 куб.м.
Средна 86 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 34 куб.м.
Дърва за огрев 269 куб.м.
Общо 494.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
ET2485.rar - 09.05.2024 15:15
 
Резултати
На първо място ЕТ Стоян Делийски, с предложена цена в размер на 33593.00 лева без ДДС.