"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2434
№ търг EТ02628
Първа дата 31.05.2024 10:00
Втора дата 03.06.2024 10:00
Предмет Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 31876.47 лв. без ДДС
Процедура № ЕТ02628 от 31.05.2024 10:00 е прекратена на 31.05.2024 11:39 на основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата
 
Данни за дървесина
Обект № 2434
Дървесен вид цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен
Едра 229 куб.м.
Средна 29 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 82 куб.м.
Дърва за огрев 116 куб.м.
Общо 459.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
dogovor_st_prodagba_2024.doc - 15.05.2024 08:52
Uslovia_taen_targ_prodajba_2434.doc - 15.05.2024 08:52
zaglavna.docx - 15.05.2024 08:52
Zap_2434.doc - 15.05.2024 08:52
159-г.pdf - 15.05.2024 08:52
dekl 18.doc - 15.05.2024 08:52
ценово предложение.doc - 15.05.2024 08:52