"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Елена / Обект №: 2326-1
№ търг EТ01764
Първа дата 15.03.2023 11:00
Втора дата 16.03.2023 11:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 57048.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2326-1
Дървесен вид Бук, Габър, Сребролистналипа, Шестил, Планинскиясен
Едра 82 куб.м.
Средна 10 куб.м.
Дребна 6 куб.м.
ОЗМ 61 куб.м.
Дърва за огрев 297 куб.м.
Общо 456.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ-Dokumentacia - 2326-1, 2327-1.doc - 27.02.2023 16:42
Z.37.pdf - 27.02.2023 16:41
 
Резултати
На първо място Вавона ЕООД, с предложена цена в размер на 57048.00 лева без ДДС.