"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2406
№ търг EТ02274
Първа дата 28.12.2023 10:30
Втора дата 02.01.2024 10:30
Предмет Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 11368.00 лв. без ДДС
Процедура № ЕТ02274 от 28.12.2023 10:30 е прекратена на 02.01.2024 13:44 на основание да
 
Данни за дървесина
Обект № ЕТ2406
Дървесен вид Габър, Акация
Едра 5 куб.м.
Средна 9 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 198 куб.м.
Общо 213.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
ET2406.rar - 12.12.2023 15:24