"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2409
№ търг EТ02279
Първа дата 28.12.2023 12:00
Втора дата 02.01.2024 12:00
Предмет Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 43694.00 лв. без ДДС
Процедура № ЕТ02279 от 28.12.2023 12:00 е прекратена на 02.01.2024 13:42 на основание да
 
Данни за дървесина
Обект № ЕТ2409
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Трепетлика, Акация
Едра 232 куб.м.
Средна 85 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 26 куб.м.
Дърва за огрев 105 куб.м.
Общо 448.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
ET2409.rar - 12.12.2023 15:17