"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 23015
№ търг EТ01766
Първа дата 20.03.2023 09:00
Втора дата 21.03.2023 09:00
Предмет Електронен конкурс за комплекс от дейности
Начална цена 28775.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 23015
Дървесен вид Акация
Едра куб.м.
Средна 108 куб.м.
Дребна 72 куб.м.
ОЗМ 20 куб.м.
Дърва за огрев 153 куб.м.
Общо 353.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Условия и документи за участие-обект 23015.rar - 01.03.2023 15:18
подотдел 128 и.pdf - 01.03.2023 15:04
подотдел 119- н.pdf - 01.03.2023 15:04
подотдел 104 а1.pdf - 01.03.2023 15:04
подотдел 103 т.pdf - 01.03.2023 15:04
подотдел 102 г.pdf - 01.03.2023 15:03
заповед обект № 23015.pdf - 01.03.2023 15:03
документация обект № 23015.pdf - 01.03.2023 15:03
 
Резултати
На първо място Лес инвест 2020 ЕООД, с предложена цена в размер на 99.09 лева без ДДС.
На второ място Александър лес ЕООД, с предложена цена в размер на 91.25 лева без ДДС.