"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2348
№ търг EТ01860
Първа дата 07.06.2023 11:00
Втора дата 08.06.2023 11:00
Предмет Електронен конкурс за добив на дървесина
Начална цена 3816.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2348
Дървесен вид Благун, цер
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 106 куб.м.
Общо 106.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Технологични планове.pdf - 22.05.2023 14:27
Документация.doc - 22.05.2023 14:26
Заповед 115_22.05.2023 г. откриване конкурс.pdf - 22.05.2023 14:25
Заглавна страница.pdf - 22.05.2023 14:25