"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Елена / Обект №: 2356
№ търг EТ02027
Първа дата 19.09.2023 09:30
Втора дата 20.09.2023 09:30
Предмет Електронен конкурс за добив на дървесина
Начална цена 20070.00 лв. без ДДС
Процедура № ЕТ02027 от 19.09.2023 09:30 е прекратена на 21.09.2023 09:26 на основание На основание чл. 24, ал.1, т.2 и на основание чл. 24, ал.1, т.8 от Наредбата
 
Данни за дървесина
Обект № 2356
Дървесен вид Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Череша
Едра 18 куб.м.
Средна 12 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 526 куб.м.
Общо 556.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
ДГС Елена_електронен_конкурс- 2356.doc - 01.09.2023 13:44
Z.168.pdf - 01.09.2023 13:44
TP 184A.pdf - 01.09.2023 11:53