"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2410МТ
№ търг EТ02084
Първа дата 01.12.2023 13:00
Втора дата 04.12.2023 13:00
Предмет Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 25320.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2410МТ
Дървесен вид Зимендъб, Мъждрян, Акация, Келявгабър
Едра куб.м.
Средна 4 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 366 куб.м.
Общо 371.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Заповед за откриване - 14.11.2023 14:09
Документация - 14.11.2023 11:33
Приложения - 14.11.2023 11:33
 
Резултати
На първо място Енжел и Ко ООД, с предложена цена в размер на 25320.00 лева без ДДС.