"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2403МТ
№ търг EТ02271
Първа дата 28.12.2023 09:00
Втора дата 02.01.2024 09:00
Предмет Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 74389.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № ЕТ2403МТ
Дървесен вид Бук, Явор
Едра 223 куб.м.
Средна 2 куб.м.
Дребна 33 куб.м.
ОЗМ 85 куб.м.
Дърва за огрев 829 куб.м.
Общо 1172.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
ET2403MT.rar - 12.12.2023 12:53
 
Резултати
На първо място Eвролес 2001 ООД, с предложена цена в размер на 74389.00 лева без ДДС.