"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2417
№ търг EТ02606
Първа дата 28.05.2024 11:30
Втора дата 29.05.2024 11:30
Предмет Електронен конкурс за добив на дървесина
Начална цена 82968.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2417
Дървесен вид Черенбор, Благун, цер, Габър, Бряст, Явор, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа, Череша, Планинскиясен
Едра 32 куб.м.
Средна 7 куб.м.
Дребна 115.2 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 3164.52 куб.м.
Общо 3318.72 куб.м.
 
Документация към процедурата
ТП ДЛС Каракуз -Товарене на дървесина в ДГТ - обект № 2417.rar - 09.05.2024 14:23
 
Резултати
На първо място Денев лес ЕООД, с предложена цена в размер на 82740.00 лева без ДДС.
На второ място Геналес ЕООД, с предложена цена в размер на 82968.00 лева без ДДС.