"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2341
№ търг EТ02033
Първа дата 29.09.2023 09:30
Втора дата 02.10.2023 09:30
Предмет Електронен конкурс за добив на дървесина
Начална цена 53118.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2341
Дървесен вид Мъждрян, Акация, Келявгабър
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 681 куб.м.
Общо 681.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
2341 Технологични планове.pdf - 13.09.2023 14:00
2341 Документация.doc - 13.09.2023 13:59
Заповед 179_13.09.2023 г. откриване конкурс.pdf - 13.09.2023 13:58
Заглавна страница.pdf - 13.09.2023 13:58