"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Елена / Обект №: 2322-1
№ търг EТ01753
Първа дата 24.02.2023 12:30
Втора дата 27.02.2023 12:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 5344.00 лв. без ДДС
Процедура № ЕТ01753 от 24.02.2023 12:30 е прекратена на 09.03.2023 10:18 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.3
 
Данни за дървесина
Обект № 2322-1
Дървесен вид Бук, Благун, цер, Габър
Едра 3 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 3 куб.м.
Дърва за огрев 42 куб.м.
Общо 48.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ-Dokumentacia - 2321-1 - 2325-1.doc - 07.02.2023 14:33
Z.16.pdf - 07.02.2023 14:33
 
Резултати