"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2408
№ търг EТ02429
Първа дата 28.02.2024 10:30
Втора дата 29.02.2024 10:30
Предмет Електронен конкурс за добив на дървесина
Начална цена 91525.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2408
Дървесен вид Благун, цер, Акация, Полскиясен
Едра 0527 куб.м.
Средна 44 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 1354 куб.м.
Общо 1925.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
ZAPOVED 2408.doc - 12.02.2024 08:38
досиета 2408.rar - 08.02.2024 13:04
заглавна.doc - 08.02.2024 13:04
Zaiavl.doc - 08.02.2024 13:04
USLOVIJA 2408.doc - 08.02.2024 13:04
oferta.doc - 08.02.2024 13:04
Dog.sech_seslav_2024.doc - 08.02.2024 13:04
Dekl_oborudvane_ZBUT.doc - 08.02.2024 13:04
ценово предложение.doc - 08.02.2024 13:04
dekl.doc - 08.02.2024 13:04
 
Резултати
На първо място Шахин ЕООД, с предложена цена в размер на 89600.00 лева без ДДС.