"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2415
№ търг EТ02285
Първа дата 28.12.2023 15:00
Втора дата 02.01.2024 15:00
Предмет Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 6583.00 лв. без ДДС
Процедура № ЕТ02285 от 28.12.2023 15:00 е прекратена на 02.01.2024 13:37 на основание да
 
Данни за дървесина
Обект № ЕТ2415
Дървесен вид Габър, Акация
Едра куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 129 куб.м.
Общо 129.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
ET2415.rar - 12.12.2023 15:04