"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2406
№ търг EТ02235
Първа дата 20.12.2023 12:00
Втора дата 21.12.2023 12:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 219137.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № ЕТ2406
Дървесен вид Топола
Едра 2169 куб.м.
Средна 407 куб.м.
Дребна 118 куб.м.
ОЗМ 35 куб.м.
Дърва за огрев 325 куб.м.
Общо 3054.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Протокол документи ЕТ2406.pdf - 02.01.2024 09:02
Договор обект ЕТ2406.pdf - 29.12.2023 11:20
Протокол ЕТ2406.pdf - 21.12.2023 13:33
ЕТ2406.rar - 04.12.2023 11:04
Заповед Продажба на корен ЕТ2406.pdf - 04.12.2023 11:03
Документация ЕТ 2406 продажба на корен.doc - 04.12.2023 11:03
 
Резултати
На първо място Нове ДД ЕООД, с предложена цена в размер на 219137.00 лева без ДДС.