"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Елена / Обект №: 2423
№ търг EТ02435
Първа дата 27.02.2024 11:30
Втора дата 28.02.2024 11:30
Предмет Електронен конкурс за добив на дървесина
Начална цена 10144.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2423
Дървесен вид Бялбор, Зимендъб, цер, Габър, Акация
Едра 50 куб.м.
Средна 32 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 2 куб.м.
Дърва за огрев 195 куб.м.
Общо 279.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
ЕТ 2423.pdf - 15.02.2024 10:43
ДГС Елена_електронен_конкурс- 2418 2419 2420 2422 2423 2424.doc - 12.02.2024 14:42
Z.16.pdf - 12.02.2024 14:42
 
Резултати
На първо място Гено Стефанов ЕООД, с предложена цена в размер на 10144.00 лева без ДДС.