"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2408
№ търг EТ02237
Първа дата 20.12.2023 13:00
Втора дата 21.12.2023 13:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 128631.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № ЕТ2408
Дървесен вид Мъждрян, Акация
Едра 1 куб.м.
Средна 701 куб.м.
Дребна 557 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 625 куб.м.
Общо 1884.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Протокол документи ЕТ2408.pdf - 11.01.2024 13:42
Договор обект ЕТ2408 Ивел.pdf - 11.01.2024 13:42
Протокол ЕТ2408.pdf - 21.12.2023 13:35
ЕТ2408.rar - 04.12.2023 11:11
Заповед Продажба на корен ЕТ2408.pdf - 04.12.2023 11:11
Документация ЕТ 2408 продажба на корен.doc - 04.12.2023 11:11
 
Резултати
На първо място Ивел 10 ЕООД, с предложена цена в размер на 129917.00 лева без ДДС.
На второ място Еколес 2002 ЕООД, с предложена цена в размер на 128631.00 лева без ДДС.